Roman tatuuje od 2010 roku. W 2013 po raz pierwszy spotkaliśmy się z nim w Kulcie, gdzie odbył trzymiesięczny staż.
Jak sam twierdzi: nie był wtedy gotowy na tak głęboką wodę.
W grudniu 2014 roku wraz z przyjaciółmi otworzył pracownię Czarny Szlak i tam tatuował przez kolejne 8 lat. W tym czasie sporo podróżował po Europie ucząc się i obserwując bardziej doświadczonych tatuatorów przy pracy.
W tatuażu skupia się geometrii i szeroko pojętym
ornamencie znajdując inspiracje wszędzie dokoła.
Dla przyjemności tatuuje ryciny, wzory linorytniczne
i kolorowe lub czarno-białe organiczne rośliny.
Inspirują go wzory na tkaninach, sztuka ludowa,
obserwacja przyrody
i twórczość Ernsta Haeckla.
Roman ZARZECZNY
Start / Tatuaże / Roman Zarzeczny

Galeria